Orakel ‘Dialoog’
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object

Spelregels & Ballotage

Lidmaatschap

Zoals elke zichzelf respecterende club hanteert ook Orakel een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken. Een zekere strengheid is geboden, bij een al te grote vrijblijvendheid is uiteindelijk niemand gebaat. In geval van uitzonderlijke situaties is het oordeel van de Raad van Advies altijd bindend. Play it by the rules!


Het lidmaatschap van de Sociëteit Orakel geldt per jaar, maar kan ieder moment ingaan. Het lidmaatschapsgeld wordt aangepast aan het aantal bijeenkomsten dat nog moet plaatsvinden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar, tenzij het voor 1 december schriftelijk wordt opgezegd bij het secretariaat.

Afmelden en opkomst

Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden op de laatste werkdag voor de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf. Dit kan per mail of telefonisch. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet op komen dagen, wordt niet gewaardeerd.
Bij een te lage opkomst zal worden geïnformeerd naar de redenen van absentie en zullen indien noodzakelijk maatregelen volgen.

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Hiertoe verplicht ook Business Connected als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Raad van Advies.

SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object

Ballotage

Niet iedereen kan lid worden van deze groep. Orakel is exclusief en het lidmaatschap is ook persoonlijk. Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door een Raad van Advies, die elk kandidaat-lid zorgvuldig balloteert. Een nieuwe kandidaat moeten minimaal één referentie hebben van een Orakel-lid om te kunnen worden voorgedragen. Daarnaast moeten deze passen in het volgende ledenprofiel:

  • werkzaam aan fabrikant- of retailzijde
  • binnen de foodbranche of foodgerelateerd
  • een bredere interesse hebben dan alleen je vakgebied
  • functie van senior management tot algemeen directie
  • minimaal 15 jaar ervaring in FMCG
  • direct reports worden niet toegelaten

Code of conduct

Deze gedragscode beschrijft de manier waarop Business Connected omgaat met de regels van het mededingingsrecht. In deze gedragscode is opgenomen wat verboden is, toegestaan of toegestaan onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere activiteiten van Business Connected. Als iedereen weet wat wel en niet mag, dan hoeft de club op zich en jouw lidmaatschap vanuit je organisatie geen issue te zijn. Deze code kun je opvragen via peggy@businessconnected.nl.

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Klik dan hier.